Abstract Blur

INFO

Työryhmämme koostuu viidestä eri tanssilajin ammattilaisesta, ja tulemme eri puolilta Suomea. Meitä, Riina Hosiota, Lotta Kaarlaa, Kiira Kilpiötä, Marja Rautakorpea ja Riikka Tolosta, yhdistää kiinnostus monialaiseen yhteistyöhön ja halu tuoda taide, erityisesti tanssitaide, lähemmäksi ihmisiä.

 

Toimimme yhteisen tanssin ja paikallisuuden puolesta. Haluamme ymmärtää, mitä paikallisuus on ja mistä se koostuu pureutumalla paikallisten tarinoihin ja kokemuksiin. Näiden pohjalta luomme sisällön esitykselle Paikan tanssi, joka muotoutuu aina uuden paikan hengen mukaan siellä olevien ihmisten kanssa. Työskentelymme taustalla on kesällä 2019 Ranualla pilotoimamme Kesätyötä tanssitaiteilijalle -hanke, jonka tavoitteena on luoda malli tanssitaiteilijoiden ja kuntien sekä kaupunkien väliselle tulevaisuuden yhteistyölle.

 

Työryhmämme toiminta sai alkunsa Tanssin talosta. Meistä Riina Hosio, Kiira Kilpiö ja Marja Rautakorpi toimivat osana 14-henkistä Tanssin talon lähettiläsjoukkoa vuonna 2017. Lähettiläiden tehtävänä oli vahvistaa vuoropuhelua Tanssin talon ja tanssin kentän eri lajien välillä sekä koota tietoa eri lajien toimijoista, tapahtumista ja verkostoista. (Kaikkien silloisten lähettiläiden esittelyt löytyvät Tanssin talon verkkosivuilta arkistosta tämän linkin takaa https://tanssintalo.fi/tietoa-tanssista/.)

 

Tanssin talon lähettilästoiminnan päätyttyä me kolme jatkoimme vuonna 2018 Tanssin hyvä -toimintatutkimushankkeen fokusryhmään ”tanssilähettiläät", joka koottiin itsenäisistä eri tanssilajien ammattilaisista. Tällöin myös Lotta Kaarla ja Riikka Tolonen kutsuttiin mukaan edustamaan puuttuvia tanssilajeja. Fokusryhmä kokoontui tutkijoiden Marja-Liisa Truxin ja Isto Turpeisen vetämänä keskustelemaan muun muassa tanssin asemasta, saavutettavuudesta ja tanssin yhteisestä tulevaisuudesta Suomessa. 

 

Keskusteluiden inspiroimana me, osa tanssilähettiläistä, joilla oli kiinnostusta, mahdollisuuksia ja resursseja viedä keskusteluissa löydetyt yhtymäkohdat käytäntöön, loimme yhteisen Kesätyötä tanssitaiteilijalle -hankkeen. Työryhmämme nimeksi valikoitui luontevasti Tanssilähettiläät, sillä se kuvaa hyvin työryhmämme toimintaa ja tarkoitusta. Kesällä 2019 pilotoimme hankkeen Ranualla ja siellä syntyi Paikan tanssi -konsepti, jonka parissa työskentelemme tällä hetkellä.