Search
  • Tanssilähettiläät

Liitos-lehdessä juttu "Kohtaamisia, etsintää ja oivalluksia Ranualla"


Suomen tanssi- ja sirkustaiteilijat ry:n jäsenlehdessä Liitoksessa 4/2019 julkaistiin pohdiskeleva artikkeli hankkeemme oivalluksista ja haasteista Riikan kirjoittamana! Tässä poimintoja jutusta vielä muille kuin lehden saajille:


"Kohtaamisia, etsintää ja oivalluksia Ranualla – kesätyötä tanssitaiteilijalle hankkeesta

Toteutimme kesätyötä tanssitaiteilijalle -hankkeen kesällä 2019. Työskentelymme alkoi Tampereella Liikelaituri residenssissä työskentelytapojen kehittämisellä. Keskeisin työskentelyjaksomme tapahtui Ranualla yhteistyössä Ranuan kunnan kanssa ja päättyi taiteelliseen ulostuloon, Paikan tanssi -teokseen.


Työryhmämme muodostui Tanssin hyvä -toimintatutkimuksen osana toimineen tanssilähettiläät -fokusryhmän kautta, josta hanketta ryhtyivät työstämään Riina Hosio, Lotta Kaarla, Kiira Kilpiö, Marja Rautakorpi ja Riikka Tolonen. Marja-Liisa Truxin ja Isto Turpeisen mahdollistamat kohtaamiset ja ammattilaisuuden pohtiminen toimivat liikkeellepanijana keskusteluun tanssitaiteilijoiden ja -opettajien kesätyöttömyydestä, joka muodostui lähtökohdaksi toiminnallemme.


Tavoitteemme hankkeella oli suunnata katse kuntien suuntaan kesätyöttömyysongelman ratkaisemiseksi sekä etsiä keinoja tanssitaiteilijoiden työllistymismahdollisuuksien lisäämiseksi monipuolistamalla rahoituspohjaa. Yhteistyö Ranuan kunnan kanssa varmistuikin heti hankkeen alkupuolella ja toimi näin perustana, jonka päälle aloimme hanketta rakentaa. Lisäksi tavoitteenamme oli lisätä taiteen saavutettavuutta maakunnissa sekä rakentaa pitkäjänteinen konsepti työskentelylle, joka kantaa tulevaisuuteen. Tämän toteutimme konkreettisesti paikallisuus -teemallamme, jota voimme soveltaa missä tahansa paikassa myös tulevaisuudessa.


Pohdimme työskentelyn eettisiä käytänteitä tullessamme Ranuan ulkopuolelta ja perustavanlaatuiseksi lähtökohdaksemme muodostui pyrkimys tasa-arvoiseen kohtaamiseen ranualaisten kanssa. Taiteellinen tutkimuskysymyksemme oli, mitä paikallisuuden määrityksiä ja merkityksiä ranualaisilla on? Koemme tulkitsijan position tiedostamisen olevan erityisen tärkeää, sillä taiteellisen tulkinnan tekeminen on valtaa sisältävä etuoikeus. Pyrimme työryhmänä jatkuvasti reflektoimaan työskentelymme eettisyyttä. Ranualaisten kohtaamiset olivat kaikki ainutlaatuisia, ja kirjon ja erilaisuuden ymmärtäminen yhteisön sisällä on olennaista tulkitsijan roolissa. Tärkeänä koettu toimintamme ydin on, ettemme tuo taidetta paikkaan, vaikkapa kiertueen muodossa, vaan taide syntyy paikassa, ihmisten keskellä ja heidän ehdoillaan. Tämä konkretisoitui muun muassa kokiessamme yhteisön lämpöä saadessamme mukaamme paikallisen pelimannin, jonka kylällä kiertänyt sana tanssitaiteilijoista löysi. Lisäksi mahdollisuus teoksen jälkeen kohdata taiteilijoiden kanssa toimii valtarakenteita ja muureja purkavana, mitä toteutimme teoksen jälkeen yhteistanssin poloneesin muodossa. Meille on tärkeää kestävät ja ekologiset työtavat, sillä ne lisäävät työn jatkuvuuden turvaamista. Tärkeä on nostaa tässä yhteydessä myös työryhmämme sisäiset työskentelytavat, joita kuvaa tasa-arvoisuus, yhdenvertaisuus ja aktiivinen vastuunkanto sekä turvallinen ilmapiiri, jossa myös hauraat ajatukset tulevat kuuluville.

Koimme onnistuneemme kantaessamme esitysiltana lisätuoleja yleisölle. Väestöön suhteutettuna yleisömäärä oli suuri, sillä oletettavasti uskonnollinen vakaumus esti osaa väestöstä tulemasta katsomaan lopullista teosta. Paikan tanssi -teos oli prosessin arjesta kohotettu päätepysäkki, mutta yhtä oleelliseksi, ellei tärkeämmäksi, muodostui tanssin jalkautuminen helposti lähestyttävänä asiana kylällä, torilla ja muissa eri paikoissa. Meidän tunnistamistamme edisti paikallislehdissä julkaistut etukäteisjutut sekä tunnistettavat paidat. Eräskin autoilija hiljensi, rullasi ikkunansa auki ja kävi porisemaan: ”Tekös niitä tanssilähettiläitä olette?”. "


Juttu on luettavissa kokonaisuudessaan Liitos lehdessä 4/2019.

17 views0 comments

Recent Posts

See All