Search
  • Tanssilähettiläät

Mitä tapahtui Tanssin talon lähettiläille?

Updated: Jun 18, 2020

Vuonna 2020 Tanssilähettiläät-työryhmä koostuu viidestä eri tanssilajin ammattilaisesta, jotka ovat kotoisin eri puolilta Suomea. Riina Hosiota (kansantanssi), Lotta Kaarlaa (musikaalitanssi), Kiira Kilpiötä (jazztanssi), Marja Rautakorpea (flamenco) ja Riikka Tolosta (nykytanssi ja irlantilainen tanssi) yhdistää kiinnostus monialaiseen yhteistyöhön ja halu tuoda taide, erityisesti tanssitaide, lähemmäksi ihmisiä.


Vuonna 2017 Tanssin talolla aloitti toimintansa 14 lähettilään joukko, jonka kokosi Tanssin talon silloinen ohjelmasuunnittelija Kaari Martin. Heidän päätehtävänään oli vahvistaa vuoropuhelua Tanssin talon ja tanssin eri lajien välillä. Samalla he kokosivat tietoa eri lajien toimijoista, tapahtumista ja verkostoista. Kaikkien lähettiläiden esittelyt löydät silloisen TT:n verkkosivuilta, tämän linkin takaa: https://tanssintalo.fi/tietoa-tanssista/

Lähettiläsjoukko kokoontui yhteen kolme kertaa vuoden aikana mm. tuolloin Kaapelitehtaalla järjestetyn Kiertoliike-tapahtuman väittelyyn. Yhteisten kokoontumisten lisäksi lähettiläät työstivät omasta tulokulmastaan tietopaketin Tanssin talolle. Tietopakettien kokoamisella pyrittiin näkemään ja huomioimaan tanssin moninainen sekä moniääninen kenttä laajasti. Varsinainen Tanssin talon aloittama lähettilästoiminta päättyi vuoden 2017 lopussa. Osa vuonna 2017 aloittaneista lähettiläistä jatkoi kokoontumista Tanssin hyvä -toimintatutkimuksen koolle kutsumina. Tanssilähettiläistä muodostettiin oma fokusryhmä, johon kutsuttiin lisää jäseniä vielä vuonna 2018 kattamaan niin sanotusti puuttuvat tanssilajit. Tämä fokusryhmä kokoontui keskustelemaan mm. tanssin asemasta, saavutettavuudesta ja tanssin yhteisestä tulevaisuudesta Suomessa. Näiden keskusteluiden myötä me, osa lähettiläistä, loimme yhteisen Kesätyötä tanssitaiteilijalle -hankkeen tavoitteenamme saada jotain konkreettista aikaan tanssin aseman puolesta. Hanke toteutettiin itsenäisesti, ilman Tanssin taloa, jonka edistymistä seurasimme uteliain mielin. Työryhmän nimeksi valikoitui luontevasti Tanssilähettiläät, koska se kuvaa hyvin työryhmämme toimintaa ja tarkoitusta. Kesän 2019 hankkeen myötä syntyi Paikan tanssi -konsepti, jonka parissa Tanssilähettiläät-työryhmä edelleen työskentelee. Tanssin talon vuoden 2017 pyrkimys kattaa kaikki tanssilajit näkyy edelleen Tanssilähettiläät-työryhmän toiminnassa. Tunnustamme erilaiset tulokulmamme tanssiin työskennellen silti yhteisessä sujuvassa vuorovaikutuksessa, sillä avoin dialogi ja demokraattinen päätöksenteko ovat meille tärkeäitä. Monilajisuus saa näkyä, ja se on ennen kaikkea rikkautta. Lisäksi me, Tanssilähettiläät-työryhmä, haluamme jakaa tanssin ilosanomaa mahdollisimman laajalle: tanssin kuuluu olla saavutettavaa kaikille ja se voi ja saa olla osa kenen tahansa olemista omalla tavallaan. Tanssin moninaisuus ja halu puolustaa tanssia ja sen asemaa yhteiskunnassa yhdistää meitä. Tanssi yhdistää meitä. Tanssilähettiläät-työryhmän puolesta, Riina Hosio


28 views0 comments

Recent Posts

See All